Wymagania dotyczące obywatelstwa Saint Kits i Nevis

Wymagania dotyczące obywatelstwa Saint Kits i Nevis

WYMAGANIA

Aby zakwalifikować się do obywatelstwa w ramach opcji nieruchomości, rząd wymaga od wnioskodawców inwestycji w wyznaczone, oficjalnie zatwierdzone nieruchomości o wartości co najmniej 400,000 5 USD oraz uiszczenia opłat rządowych i innych opłat i podatków. Ponieważ procedura składania wniosków w ramach tej opcji obejmuje zakup nieruchomości, może to wydłużyć czas przetwarzania w zależności od wybranej nieruchomości. Nieruchomości mogą być odsprzedane XNUMX lat po zakupie i mogą nie kwalifikować następnego nabywcy do uzyskania obywatelstwa. Lista zatwierdzonych inwestycji w nieruchomości została opublikowana w części Zatwierdzone nieruchomości

Nabycie obywatelstwa w ramach opcji SIDF wymaga wniesienia wkładu na rzecz fundacji dywersyfikacji przemysłu cukrowniczego.